law_6-compressor

Hakkımızda

Alaplı Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş çalışmaları 1996 yılında başlamıştır.1997 yılında yer seçimi gerçekleşmiş olup, 2005 yılında OSB kuruluş protokolü yeniden düzenlenerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25/04/2005 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Alaplı OSB için seçilen alan Alaplı İlçesi, Gökhasan Köyü mevkiinde, Alaplı İlçe merkezine 4,5 km, Kdz.Ereğli İlçe merkezine 10 km, Kdz.Ereğli Organize Sanayi Bölgesi ile sınır olan, Ereğli-Alaplı karayoluna 3 km uzaklıkta bulunmaktadır.Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesinin hemen bitişiğinde, Erdemir T.A.Ş. fabrikasına 9 km, Kdz.Ereğli Tersanelerine

3 km uzaklıkta bulunmakta olup sanayisi yoğun olan bir bölgede bulunmaktadır. İlçe 42/45 kuzey enlemi ile 31/25 doğu boylamında yer almaktadır.46.372 nüfusu olan Alaplı İlçesi Zonguldak’ın batıya açan penceresi, Düzce ili Akçakoca ilçesine, doğuda ise Kdz.Ereğli ilçesine sınırdır. Yöremizin iklimi hemen hemen İstanbul ile aynıdır.

Yerleşke

Alaplı Organize Sanayi Bölgesinin alanı için kamu yararı kararı verildikten sonra 2006 yılında kamulaştırma çalışmaları başlatılmış ,2012 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Alaplı OSB’ nin toplam alanı 815.412 m2 olup, alanın tamamı bölgemiz adına tapuya tescil ettirilmiştir.

Kamulaştırması tamamlanan bölgemizin, İmar-Parselasyon planları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne sunulmuştur. İmar planında sanayi alanı 443.574 m2 ve 30 parsel olarak planlanmıştır. 12.12.2015 tarihinde ilgili komisyonların onayından geçen imar planı, 16.12.2015 tarihinde Zonguldak Bilim,Sanayi ve Teknoloji il müdürlüğünde askıya çıkmıştır. 18.01.2016 tarihinde askı süreci sona ermiş ve yapılan itirazlar sonucunda yeni imar planı oluşturulmuştur.

SEKTÖRE DAİR

İlçe halkının geçim kaynaklarından en önemlisi fındık üretimi ilçe ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Fındık rekoltesi 9.000 ton civarındadır. İlçenin ekonomik kaynakları arasında tarım, hayvancılık orman ürünleri, Alaplı’da AK-AL tekstil fabrikası, Birlik Makine, Karadeniz Boru-Profil, fabrikası, fındığa bağlı olarak faaliyet gösteren fındık işleme fabrikaları, hizmet- imalat sektöründe çalışanlar ile yurtdışında çalışan gurbetçilerimiz ve Kdz.Ereğli’deki Erdemir, Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK), Ereğli Tersaneler Bölgesi gelir.

Alaplı’da 4 banka şubesi, sosyo-ekonomik gelişmişlik oranı yüksek olan komşu Kdz.Ereğli’de 17 banka ve 20’e yakın otomotiv sektörü bayisi bulunmaktadır.

LOKASYON & LOJİSTİK

Bölgemiz Ankara’ya 316 km, İstanbul’a 276 km,Kocaeli’ne 185 km, Sakarya’ya 136 km, Düzce İline 57 km, Zonguldak’a 62 km karayolu uzaklığındadır.

Deniz ulaşımı için hemen yakınında Erdemir Limanı bulunmaktadır.

En yakın Karayolu 3 km, en yakın Liman Erdemir Limanı 9km, 12 km uzaklıkta Alaplı limanının yapımı planlanmaktadır.

En yakın Demiryolu 55 km uzaklıkta Zonguldak’dadır.

En yakın Havaalanı 80 km uzaklıkta Zonguldak Hava Limanıdır

BİRLİKTE GELECEĞE